Kaj sodi v skupno premoženje zakoncev?

Na podlagi 67. člena Družinskega zakonika je skupno premoženje tisto premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, ostane njegova last in lahko z njim samostojno razpolaga.

Na prvi pogled je zelo preprosto vprašanje kaj sodi v skupno premoženje zakoncev, v praksi pa temu ni tako. V praksi je mogočih več situacij, povzemamo jih le nekaj:

  • dobitek od iger na srečo je lahko skupno premoženje zakoncev, če je kupljena ali vplačana srečka nadomestilo za denar, ki je bil pridobljen z delom (razen, če zakonec dokaže, da so sredstva za nakup ali vplačilo srečke izvirala iz posebnega premoženja),
  • eden izmed zakoncev je imel ob sklenitvi zakonske zveze svoje stanovanje, ki ga oddaja v najem, stanovanje in najemnina sta posebno premoženje, prav tako je posebno premoženje vse, kar je ustvarjeno s prejeto najemnino,
  • premoženje, ki ga je eden izmed zakoncev pridobil na podlagi dedovanja je njegovo posebno premoženje,
  • pri premoženju, ki ga zakonec prejme iz plačila odškodnin je bistveno ali je odškodnina za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo (npr. odškodnina za telesne poškodbe je posebno premoženje),
  • premoženje, ki izvira iz darila je načeloma skupno premoženje, saj je sodna praksa izoblikovala stališče, da darilo danemu enemu zakoncu predstavlja skupno premoženje, razen, če zakonec, ki mu je bilo darilo dano uspe dokazati, da je bilo darilo namenjeno zgolj njemu.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bom podala mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Šribar, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za common property of spouses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *