Ali dedič odgovarja za zapustnikove dolgove?

Velikokrat se pojavi dilema oz. negotovost dediča ali je v primeru zapustnikovih dolgov odgovoren za le-te. Odgovor je pritrdilen, vendar samo do višine vrednosti podedovanega premoženja (142. čl. Zakona o dedovanju). To pomeni, da se ne more zgoditi npr. da dedič deduje v vrednosti 1.000 EUR, za 2.000 EUR je dolgov in bi dedič odgovarjal za več kot je 1.000 EUR.

V primeru, kadar je več dolgov kot je vrednost dedičevega dela premoženja zapuščine, se pojavi vprašanje o smiselnosti dedovanja. Dedovanje je smiselno kadar se npr. podeduje kakšna stvar, ki ima za dediča veliko večjo vrednost, kot je tržna vrednost te stvari in bo raje izplačal upnika do višine tržne vrednosti te stvari, kot pa da se odpove dediščini in s tem stvari, ki mu je pri srcu.

Vrednost podedovanega premoženja se ugotovi na podlagi popisa in cenitve v zapuščinskem postopku, ali pa s cenitvijo v postopku, v katerem se odloča o odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove. Vrednost zapuščine, ki je ugotovljena v sklepu o dedovanju, ki nima podlage v popisu in cenitvi zapuščine, ni vrednost do katere odgovarjajo dediči za zapustnikove dolgove (Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, VSL sklep II Cpg 171/2007).

Za zapustnikove dolgove pa ni odgovoren dedič, ki se je odpovedal dediščini (2. odst. 142. čl. Zakona o dedovanju).

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bom podala mnenje na Vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Šribar, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za oporoka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *