Kdaj se izteče rok?

Za pošiljke, ki jih prejmemo s strani FURS, CSD, Zavoda RS za zaposlovanje ipd. se roki običajno računajo po dnevih. Če je rok določen po dnevih, se dan vročitve pošiljke ne všteje v tek roka, temveč prvi naslednji dan (100. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku). Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik RS ali dela prost dan ali kakšen drug dan, ko se pri organu pri katerem je potrebno opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (101. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku).

Če povzamem prejšnji odstavek, to pomeni, da rok začne teči prvi naslednji dan, ko nam je bila pošiljka dejansko  vročena in ne takrat, ko je poštar pustil obvestilo v poštnem nabiralniku.

Primer:

Poštar pusti obvestilo o pošiljki v poštnem nabiralniku 5. 1. 2018, na pošti dvignemo pošiljko 12. 1. 2018 in imamo 15 dni časa, da se pritožimo zoper prejeto odločbo ali sklep.

Rok začne teči 13. 1. 2018 (to je naslednji dan od vročitve) in se izteče 27. 1. 2018 (ta dan je sobota, zato se rok izteče s pretekom prvega naslednjega delavnika, to je 29. 1. 2018, kar pomeni, da lahko pritožbo ali ugovor na ta dan osebno vložimo pri organu v času uradnih ur, ali pošljemo priporočeno po pošti do konca poslovnega časa pošte).

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Kontaktirate me lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *