Ste kupili nepremičnino in prodajalec ne želi pri notarju overiti podpisa na pogodbi o prodaji nepremičnine?

Kupec se lahko vpiše kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo šele takrat, ko s strani prodajalca prejme pogodbo o prodaji nepremičnine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo in na kateri je podpis prodajalca overjen pri notarju.

V praksi se lahko zgodi, da kupec in prodajalec skleneta pogodbo o nepremičnini, vendar si kasneje prodajalec premisli in ne želi pri notarju overiti podpisa na pogodbi o prodaji nepremičnine.

Kadar je pogodba o prodaji nepremičnine veljavno sklenjena, ne more nobena stranka samovoljno enostransko odstopiti od le te. Temeljno pravilo je, da ima stranka pri dvostranskih pogodbah pravico in dolžnost do izpolnitve, nasprotnikove in svoje obveznosti, ki jo je prevzela s pogodbo.

Kaj lahko stori kupec?

Kupec je upravičen zahtevati overitev prodajalčevega podpisa na pogodbi le v primeru, ko bo s tem lahko pridobil lastninsko pravico na prodani stvari.

Torej, kupec lahko prodajalca najprej pisno pozove, da mu naj posreduje pogodbo o prodaji nepremičnine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo in na kateri je notarsko overjen podpis. V kolikor prodajalec tudi po pisnem pozivu tega ne stori, lahko kupec pri notarju predlaga predznambo lastninske pravice (predznambo lahko predlaga že prej). Nato mora v enem mesecu od vpisa predznamovane pravice v zemljiško knjigo proti prodajalcu naperiti tožbo s katero bo zahteval, da kupec prizna svoj podpis na pogodbi o prodaji nepremičnine oz. da naj svoj podpis overi pri notarju, sicer bo priznanje oz. overitev podpisa nadomestila pravnomočna sodna odločba, na podlagi katere se bo lahko kupec vpisal kot lastnik v zemljiško knjigo.

Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Kontaktirate me lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *