Kako ravnati v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja?

V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa se zaradi različnih prekrškov lahko zgodi, da se vozniku začasno odvzame vozniško dovoljenje.

V primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola iz razloga, ker je imel voznik več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka je predpisan redni sodni postopek.

V tem primeru pristojno Okrajno sodišče začne sodni postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in sicer na način, da obdolženemu posreduje sklep s katerim na predlog prekrškovnega organa  sklene, da se začasno odvzame vozniško dovoljenje, ki začne učinkovati takoj. V sklepu se določi tudi višina sodne takse in rok plačila.

Čeprav ni opravičila zakaj se je nekdo pod vplivom alkohola usedel za volan, se velikokrat zgodi, da je vozniško dovoljenje nujno potrebno, da lahko obdolženec normalno funkcionira (npr. če je poklicni voznik ali če ne more drugače do delovnega mesta, kot z avtom ipd.).

V teh primerih lahko obdolženec predlaga sodišču, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku oz. pred izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Pristojnemu Okrajnemu sodišču pošlje predlog za vrnitev vozniškega dovoljenja, ki mu je potrebno priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, ki ga mora opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024. Lahko se dogovorimo za skype konferenco, na skype naslovu: Pravni nasvet.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Leave a Reply

Your email address will not be published.