Obvestilo o določitvi letnega dopusta

Na podlagi 160. čl. ZDR-1 je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. V kolikor se delavcu obvestila o odmeri letnega dopusta ne posreduje na elektronski naslov, se mu obvestilo vroči z vročilnico. V primeru inšpekcijskega nadzora je potrebno dokazati, da je bilo delavcu obvestilo o odmeri letnega dopusta vročeno.
V obvestilu o odmeri letnega dopusta je potrebno navesti pravno podlago, na podlagi katere se delavcu določi letni dopust. Pravna podlaga je:
  • ZDR-1 (159. čl. in 160. čl.),
  • Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti – če je sklenjena,
  • interni pravni akti, ki se nanašajo na letni dopust in
  • kakšni drugi pravni akti, ki se nanašajo na letni dopust (v javnem sektorju npr. Zakon o uravnoteženju javnih financ).
Ob določitvi letnega dopusta je potrebno upoštevati, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024. Lahko se dogovorimo za skype konferenco, na skype naslovu: Pravni nasvet.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za vacation

Leave a Reply

Your email address will not be published.