Pravica do dodatnega dneva letnega dopusta

Zakon o delovnih razmerjih v 159. čl. določa, da ima delavec pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Vprašanje, ki se ob tem zastavi je ‘kdaj pripada pravica do dodatnega dneva letnega dopusta, če se otrok rodi npr. v mesecu maju tekočega leta?

ZDR-1 ne določa kdaj pripada pravica, temveč samo, da za vsakega otroka do 15. leta starosti delavcu pripada pravica do dodatnega dneva letnega dopusta. Omenjeno vprašanje obravnavajo nekatere kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

Npr. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije v 22. čl. določa, da se delavcu, ki je izpolnil kriterij za spremembo letnega dopusta, sprememba upošteva v tekočem letu.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije pa v 45. čl. določa, da delodajalec pri odmeri letnega dopusta upošteva stanje izpolnjenih kriterijev na dan 1. januar za tekoče koledarsko leto, za katero se odmerja letni dopust.

Če kolektivna pogodba na ravni dejavnosti ne obravnava vprašanja glede izpolnitve kriterija za določitev letnega dopusta, potem je odločitev o tem kdaj se bo delavcu priznala pravica do dodatnega dneva letnega dopusta v pristojnosti delodajalca. Delodajalec mora upoštevati enake kriterije za vse zaposlene v podjetju.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024. Lahko se dogovorimo za skype konferenco, na skype naslovu: Pravni nasvet.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Shoes, Pregnancy, Child, Clothing

Leave a Reply

Your email address will not be published.