Kratkotrajno delo

17. čl. Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določa, da se za kratkotrajno delo šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi, kadar ga opravljajo:

  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Na podlagi 12. tčk. 17. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je potrebno osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (z obrazcem M 12) in plačati prispevek. 

Kratkotrajno delo se lahko opravlja največ 40 ur na mesec, potrebno je voditi evidenco. Evidenco mora podpisati oseba, ki je opravljala kratkotrajno delo in sicer dnevno ob začetku in zaključku opravljanja dela. Evidenco je potrebno hraniti še dve leti po opravljenem kratkotrajnem delu.

Kratkotrajno delo je smiselno v primerih, kadar je potrebna občasna pomoč pri delu ali kadar je izjemoma povečan obseg dela. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ne predpisuje, da bi bilo za kratkotrajno delo potrebno skleniti pogodbo.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024. Lahko se dogovorimo za skype konferenco, na skype naslovu: Pravni nasvet.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Appointment, Meeting, Lamp, Bulb, Nature

Leave a Reply

Your email address will not be published.