Poznate razliko med uveljavljanjem garancije in uveljavljanjem stvarne napake?

Prejeli smo prošnjo, če lahko naši bralki svetujemo glede tiskalnika, ki ga je kupila. S prvim poskusom tiskanja je ugotovila, da tiskalnik ne deluje, kljub upoštevanju priloženih navodil. Prosi, da ji svetujemo kako naj pravilno ravna, da bo prišla do zanjo najboljše rešitve.

Zakon o varstvu potrošnikov v dani situaciji nudi dve poti, pri teh pa je pomembno kakšen cilj zasledujete. Prva po omenjenem zakonu je, da imate na razpolago različne zahtevke iz naslova stvarne napake, pri čemer stvarna napaka pomeni, da stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo, vendar morate prodajalcu sporočiti odkrito napako v dveh mesecih odkar ste izvedeli zanjo. Od prodajalca izdelka tako lahko zahtevate, da vam tiskalnik popravi ali zamenja z novim, lahko pa odstopite od pogodbe in dobite vrnjeno kupnino.

Druga pot je zahtevek iz naslova garancijske izjave, tega pa lahko uveljavite tako pri prodajalcu, pooblaščenem serviserju ali proizvajalcu izdelka v garancijskem roku, ki pa ne more biti krajši od leta dni (za rabljeno blago je ta rok najmanj en mesec). V tem primeru boste morali nesti tiskalnik v popravilo, ki bo moralo biti opravljeno v 45 dneh, po tem obdobju lahko zahtevate zamenjavo tiskalnika z novim in če le ta ne bo uspela v nadaljnjih 45 dneh, lahko zahtevate odstop od pogodbe in vrnitev kupnine, z opozorilom, da slednji možnosti lahko zahtevate zgolj od prodajalca. Ob tem imate tudi pravico do povrnitve škode, ker tiskalnika niste mogli uporabljati v času od začetka popravila.

Bistvena razlika med uveljavljanjem stvarne napake in uveljavljanjem garancije je ta, da pri uveljavljanju stvarne napake kupec lahko sam izbira med možnimi zahtevki, ki jih ima na razpolago po 37. c členu Zakona o varstvu potrošnikov (odprava napake na blagu ali vrnitev plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjava blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali vrnitev plačanega zneska). Pri uveljavljanju garancije pa je postopek zakonsko določen.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisal: Rok Lindtner, univ. dipl. prav.

E Commerce, Shopping Basket, Shopping

Leave a Reply

Your email address will not be published.