Kako do nadomestila preživnine za otroka?

Nemalokrat se zgodi, da ima zakoniti zastopnik upravičenca do preživnine v rokah sodno odločbo v kateri je navedena višina preživnine in rok do kdaj mora biti plačana, pa vendarle ne pride do nakazila preživnine. Razlogov zakaj ne pride do nakazila je lahko več, običajno pa so finančne narave.

Do nadomestila preživnine, ki jo zagotovi Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, je upravičen otrok, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. preživnina mu je bila določena (npr. s sodbo),
  2. zakoniti zastopnik mora dokazati, da je že uveljavljal preživnino (da je že bila vložena izvršba, ki je bila neuspešna, npr. sklep o izvršbi),
  3. da je državljan RS in ima stalno prebivališče v RS,
  4. še ni star 18 let.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti. Ta znaša:

  • za otroka do 6. leta starosti 72,46 €,
  • za otroka od 6. do 14. leta starosti 79,70 €,
  • za otroka nad 14. letom starosti 94,19 €.

Kadar je preživnina nižja od navedenih zneskov, je višina nadomestila preživnine enaka znesku določene preživnine.

Za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine je v papirnicah DZS na voljo obrazec (DZS Obrazec 8,42), ki ga zakoniti zastopnik upravičenca do preživnine z vsemi prilogami posreduje na naslov: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (s priporočeno poštno pošiljko).

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za children and sun

Leave a Reply

Your email address will not be published.