Zastaranje pravice zahtevati dediščino

Prejeli smo sledeče vprašanje: Z očetom nisem imel stikov in sem v mesecu maju 2016 po naključju izvedel, da je oče leta 2004 umrl. K dedovanju nisem bil poklican, zato me zanima ali še lahko dedujem?

V danem primeru se ne bomo ukvarjali z vprašanjem zakaj niste bili poklicani k dedovanju, odgovorili bomo zgolj na vprašanje, če še lahko dedujete oz. če še imate pravico zahtevati zapuščino.

Zakon o dedovanju v 141. čl. določa, da pravica zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič, zastara naproti poštenemu posestniku v enem letu, odkar je dedič zvedel za svojo pravico in za posestnika stvari zapuščine, najpozneje pa v desetih letih, računajoč za zakonitega dediča od zapustnikove smrti, za oporočnega dediča pa od razglasitve oporoke. Nasproti nepoštenemu posestniku zastara ta pravica v dvajsetih letih.

Z drugimi besedami, če je dedovala oseba, ki ni vedela, niti ni mogla vedeti, da ima vaš oče (torej zapustnik) otroka, potem ste rok za uveljavljanje pravice zahtevati zapuščino zamudili, saj je objektivni rok potekel v letu 2014.

Če pa je zapuščino vašega očeta dedovala oseba, ki je vedela ali bi morala vedeti, da je imel zapustnik otroka in menite, da boste to dejstvo na sodišču uspeli dokazati, v tem primeru pa objektivnega roka za uveljavljanje pravice zahtevati zapuščino še niste zamudili. Na pristojnem sodišču lahko vložite tožbo s katero boste uveljavljali svojo pravico do zapuščine, kjer boste dokazovali, da je dedič nepošteni posestnik zapuščine, prav tako boste morali dokazovati kdaj ste izvedeli za smrt očeta. V danem primeru se bo subjektivni rok za vložitev tožbe iztekel maja 2017, ker ste letos maja izvedeli za dejstvo, da je oče umrl.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za oporoka

Leave a Reply

Your email address will not be published.