Ali lahko dedič uveljavlja nujni delež, če je bila napisana oporoka?

Na zasebno sporočilo smo prejeli vprašanje v zvezi z dedovanjem, ki se glasi: Ali lahko dedič uveljavlja nujni delež, če je bila napisana oporoka?

Najprej je potrebno pojasniti, da je oporoka veljavna, če je le-ta zapisana v obliki in na način, ki jo določa Zakon o dedovanju.

Če je oporočitelj prezrl nujnega dediča, lahko le ta uveljavlja nujni delež, saj imajo nujni dediči pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati. Ta del zapuščine je nujni delež. Nujni dediči so pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Če želi oporočitelj razdediniti nujnega dediča, morajo biti izpolnjeni zakonsko določeni pogoji:

  1. če se je nujni dedič s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;
  2. če je nujni dedič naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper oporočitelja ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;
  3. če se je nujni dedič vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Razdedinjenje je lahko popolno ali delno.

Če je prikrajšan nujni delež, se najprej zmanjšajo oporočna razpolaganja, če nujni delež s tem še ni krit se vračajo tudi darila. Zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril, s katerimi je prikrajšan nujni delež, lahko zahtevajo samo nujni dediči.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za last will

Leave a Reply

Your email address will not be published.