Kdaj so podani elementi delovnega razmerja?

Definicija delovnega razmerja je opredeljena v 4. čl. Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da je delovno razmerje med delavcem in delodajalcem razmerje, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V praksi se večkrat dogaja, da se delodajalci izogibajo sklenitvam pogodb o zaposlitvi in se raje poslužujejo študentskih napotnic ali sklepanja pogodb civilnega prava. Tipični primeri takšne prakse so strežba, razna administrativna opravila, delo v trgovino idr.

Če posamezna oseba pri istem delodajalcu opravlja dela in naloge nepretrgoma npr. pol leta in za opravljeno delo prejme plačilo, lahko govorimo, da v danem primeru obstajajo elementi delovnega razmerja. Izhajajoč iz tega bi bilo pravilno, da bi delodajalec sklenil z zaposlenim pogodbo o zaposlitvi.

Bistvena razlika med delovnim razmerjem in delom preko študentske napotnice ali druge pogodbe civilnega prava je v tem, da Zakon o delovnih razmerjih varuje delovno razmerje na način, da zanj določa obveznosti in pravice, ki izhajajo iz takega razmerja. ZDR – 1 določa obveznosti delodajalca, kot so npr.: obveznost zagotavljanja dela, obveznost plačila, obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer, obveznost varovanja delavčeve osebnosti, obveznosti delodajalca pred odpovedjo ipd. Glede plačila v delovnem razmerju je zakonsko določena minimalna plača, dodatek na delovno dobo, stroški prevoza in povračilo stroškov za prehrano med delom. Prav tako ima delavec v delovnem razmerju pravico do dopusta in regresa. Po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas ima delavec pravico do odpravnine, razen če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Celoten članek smo objavili v časopisu NaDlani, 19. 11. 2015

http://www.nadlani.si/zanimivosti/kdaj-so-podani-elementi-delovnega-razmerja/

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za labour law

Leave a Reply

Your email address will not be published.