Nakup nepremičnine

Pred nakupom nepremičnine je potrebno preveriti stanje v zemljiški knjigi, v kolikor kupujete zemljiško parcelo oz. stanovanjsko hišo je potrebno poleg stanja v zemljiški knjigi preveriti tudi druge dokumente. V tem sestavku se bomo opredelili na nakup zemljiške parcele oz. stanovanjske hiše.

Po načelu superficies solo cedit je stavba, ki stoji na zemljiški parceli del zemljiške parcele. Superficies solo cedit pomeni, da je vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, sestavina nepremičnine – 8. čl. Stvarnopravnega zakonika.

V kolikor boste pri nakupu stanovanjske hiše preverili zgolj podatke v zemljiški knjigi, se vam lahko zgodi, da bi spregledali morebitno črno gradnjo, saj boste iz zemljiškoknjižnega izpiska razbrali samo lastnika nepremičnine in če so za dotično nepremičnino v zemljiški knjigi zavedeni kakšni zapisi (npr. hipoteka, služnost, prepoved odtujitve in obremenitve…).

Morebitno črno gradnjo prav tako ne boste razbrali iz podatkov, ki ji boste pridobili v Prostorskem informacijskem sistemu (PISO), niti ne iz podatkov, ki jih boste pridobili na spletni strani Geodetske uprave RS.

Pred nakupom nepremičnine lahko zahtevate vpogled v uporabno dovoljenje. Na podlagi 5. čl. Zakona o graditvi objektov je pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost, uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. Na zahtevo investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjsko stavbo. V kolikor gre za enostanovanjsko stavbo in prodajalec nima uporabnega dovoljenja, zahtevajte vpogled v gradbeno dovoljenje.

Prodajalec bo moral skupaj s kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine notarju predložiti še potrdilo o namenski rabi zemljišča, saj je le – to obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina (razen, če gre za etažno lastnino). Pri overitvi kupoprodajne pogodbe bo moral prodajalec predložiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta od kupca.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za property

Leave a Reply

Your email address will not be published.