Solidarnostna pomoč v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni

V skladu s kolektivno pogodbo za posamezno dejavnost se lahko delavcu izplača solidarnostna pomoč v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni. Kaj pomeni daljša odsotnost in kakšna je višina solidarnostne pomoči je odvisno od konkretne kolektivne pogodbe, ki velja za posamezno dejavnost.

Navajamo nekaj primerov:

Kolektivna pogodba za lesarstvo v 56. čl. določa, da se na predlog sindikata podjetja, delavcu dodeli solidarnostna pomoč v primeru, ko je delavec več kot 3 meseceneprekinjeno odsoten zaradi bolezni, ob upoštevanju stvarnih socialnih razmer, vendar največ enkrat letno. Za ugotavljanje stvarnih socialnih razmer se upoštevajo:

– materialne razmere družine,

– zdravstveno stanje družine,

– stanovanjske razmere.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije  v 69. čl. določa, da na predlog reprezentativnega sindikata pri delodajalcu ali delavca, pripada delavcu ali njegovi družini solidarnostna pomoč v primeru daljše odsotnost zaradi bolezni nad 6 mesecev v višini najmanj 300 EUR.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo v 69. čl. določa, da delodajalec lahko delavcu izplača solidarnostno pomoč v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece v primeru neprekinjene bolezni, ki traja najmanj šest mesecev.

Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije v 57. čl. določa, da delavec lahko delodajalca enkrat letno zaprosi za solidarnostno pomoč tudi v primeru daljše neprekinjene bolezni ali poškodbe pri delu (v trajanju nad 3 mesece). O višini solidarnostne pomoči se dogovorita delodajalec in sindikat glede na okoliščine posameznega primera.

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije v 56. čl. določa, da delavec lahko delodajalca enkrat letno zaprosi za solidarnostno pomoč tudi v primeru daljše neprekinjene bolezni ali poškodbe (nad 3 mesece). Delodajalec pred sprejemom odločitve zaprosi za mnenje reprezentativni sindikat pri delodajalcu. Solidarnostna pomoč se izplača v skladu z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva v 90. čl. določa, da lahko delodajalec lahko delavcu izplača solidarnostno pomoč v višini ene povprečne plače delavca izplačane v zadnjih treh mesecih, vendar ne več kot je povprečna plača na zaposlenega v RS v zadnjih treh mesecih v primeru neprekinjene bolezni, ki trajanajmanj šest mesecev.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za contract

Leave a Reply

Your email address will not be published.