Darilna pogodba in ustanovitev osebne služnosti

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže, da bo na obdarjenca neodplačno prenesel lastninsko pravico v breme svojega premoženja, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.

Večkrat se kdo vpraša oz. se pojavi dvom kaj bo čez nekaj let, če se morda z obdarjencem ne bosta več dobro razumela, in ali se bo moral zaradi tega izseliti iz stanovanja?

V kolikor je ustanovljena osebna služnost je skrb popolnoma odveč. Običajno se s pogodbo o ustanovitvi osebne služnosti ustanovi služnost stanovanja, ki traja do smrti služnostnega upravičenca (v našem primeru darovalca) in se le-ta vpiše v zemljiško knjigo.

Darovalec in obdarjenec se lahko dogovorita tudi za prepoved odtujitve in obremenitve podarjene nepremičnine do darovalčeve smrti, saj lahko na podlagi 38. čl. Stvarnopravnega zakonika lastnik svojo lastninsko pravico omeji (v našem primeru jo bo omejil obdarjenec).

Zelo pomembno je kako poteka vrstni red pravnih poslov, najprej darilna pogodba, nato ustanovitev osebne služnosti in klavzula prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine.

Ob tem je potrebno opozoriti, da darilna pogodba nima pravnih učinkov, kot jih ima npr. izročilna pogodba, pogodba o preužitku ali pogodba o dosmrtnem preživljanju.

Prav tako je potrebno opozoriti, da je možen preklic darilne pogodbe, npr. zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti, zaradi pozneje rojenih otrok, vendar ob točno določenih pogojih, ki so zapisani v Obligacijskem zakoniku.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za gift contract for the house

Leave a Reply

Your email address will not be published.