Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo

V praksi se velikokrat dogaja, da posameznik kupi nepremičnino, z vpisom v zemljiško knjigo pa odlaša.

Novemu lastniku nepremičnine mora biti v interesu, da se nemudoma, ko je kupoprodajna pogodba overjena pri notarju vpiše v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine.

Na podlagi 10. čl. Stvarnopravnega zakonika velja načelo zaupanja v zemljiško knjigo, ki določa, da kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. V primeru, da upnik v zemljiški knjigi preveri lastništvo določene nepremičnine, kjer je še vedno vpisan kot lastnik nepremičnine prodajalec oz. upnikov dolžnik (ni pa do izdaje sklepa o izvršbi zavedene plombe iz katere bi izhajalo, da je že bil vložen predlog za vpis lastninske pravice), bo upnik učinkovito predlagal izvršbo na nepremičnino.

Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo se lahko opravi na več načinov:

– po elektronski poti na portalu e-sodstvo,

– preko notarja ali odvetnika,

– preko nepremičninske agencije,

– osebno na zemljiški knjigi na pristojnem sodišču.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za bay a house

Leave a Reply

Your email address will not be published.