Ali je stvarna služnost pravno veljavna, če ni vpisana v zemljiško knjigo?

Stvarna služnost pridobi pravno veljavo, ko je vpisana v zemljiško knjigo.

Stvarna služnost nastane s pravnim poslom, na podlagi zakona ali z odločbo državnega organa. 

Na podlagi 217. čl. Stvarnopravnega zakonika je možno priposestvovanje stvarne služnosti:

– če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost v dobri veri deset let,

– če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let, lastnik služeče stvari pa temu ni nasprotoval.

Na podlagi 218. čl. Stvarno-pravnega zakonika lahko služnostni upravičenec s tožbo na ugotovitev služnosti zahteva, da se nasproti lastniku služeče stvari ugotovi obstoj služnosti. S pravnomočno sodbo v kateri se je ugotovil obstoj stvarne služnosti, se lahko stvarna služnost vpiše v zemljiško knjigo.

V kolikor stvarna služnost ni vpisana v zemljiško knjigo in se služeče zemljišče proda, je na podlagi 44. čl. Stvarno-pravnega zakonika kupec varovan, saj v tem primeru zakon določa omejitev priposestvovanja.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za forest path

Leave a Reply

Your email address will not be published.