Opravljanje dela preko podjemne pogodbe

V današnjem času je vse več primerov, ko delodajalci s posameznikom sklenejo podjemno pogodbo z namenom, da bo posameznik za njih opravljal določena dela. Nemalokrat se za podjemno pogodbo skrivajo znaki delovnega razmerja.

Zakon o delovnih razmerjih v 4. členu jasno določa definicijo delovnega razmerja in sicer, da je delovno razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V 13. členu Zakona o delovnih razmerjih je določeno, da če obstajajo elementi delovnega razmerja se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon.

V primeru inšpekcijskega nadzora in v kolikor bi inšpektor ugotovil, da ima razmerje znake delovnega razmerja, bi skladno s 3. točko 1. odstavka 217. člena Zakona o delovnih razmerjih delodajalcu lahko izrekel globo.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Leave a Reply

Your email address will not be published.