Zapisi

Vsi zapisi so objavljeni tudi na FB strani Pravni nasveti in so naše avtorsko delo:

Kaj sodi v skupno premoženje zakoncev?

Ali dedič odgovarja za zapustnikove dolgove?

Kdaj se izteče rok?

Rok za izplačilo regresa

Ste kupili nepremičnino in prodajalec ne želi pri notarju overiti podpisa na pogodbi o prodaji nepremičnine?

Prenos lastninske pravice na kmetijskem zemljišču na podlagi darilne pogodbe

Izraba letnega dopusta

Kako ravnati v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja?

Obvestilo o določitvi letnega dopusta

Stvarna služnost

Pravica do dodatnega dneva letnega dopusta

Kratkotrajno delo

Izplačilo delavcu v nedenarni obliki

Začasno ali občasno delo

Poznate razliko med uveljavljanjem garancije in uveljavljanjem stvarne napake

Nekatere novosti, ki jih je prinesla sprememba Zakona o dedovanju

Preživnina

Kako do nadomestila preživnine za otroka?

Zastaranje pravice zahtevati dediščino

Minimalna plača in izplačilo/neizplačilo plače

Dedovanje

Odškodnine brez provizije

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Nadurno delo

Motenje posesti

Zaposlovanje na črno

Ugovor tretjega (zakonca) v izvršbi

Ali lahko dedič uveljavlja nujni delež, če je bila napisana oporoka?

Kdaj so podani elementi delovnega razmerja?

Zadrževanje in pobot izplačila plače po ZDR-1

Pravne posledice ne izplačila plače

Nakup nepremičnine

Dedovanje zaščitene kmetije in nujni delež

Solidarnostna pomoč v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni

Oporoka

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

Darilna pogodba in ustanovitev osebne služnosti

Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo

Trpinčenje na delovnem mestu

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula po ZDR-1

Ali je stvarna služnost pravno veljavna, če ni vpisana v zemljiško knjigo?

Opravljanje dela preko podjemne pogodbe

Plačilo regresa v nedenarni obliki

Ponarejena oporoka

Pravice neizbranega kandidata po ZDR-1

Vrnitev are

Letni dopust

Osebna služnost

Služnost

Osebni stečaj

Onemogočanje izvajanja stvarne služnosti oz. motenje posesti

Spor iz najemnega razmerja